Senátor Vladimír Dryml kandiduje na hejtmana v Královéhradeckém kraji!

Poté co MUDr. Vladimír Dryml před necelým měsícem na tiskové konferenci oznámil svůj přechod z ČSSD na kandidátku SPOZ (Zemanovci), oznamuje nyní také svou kandidaturu na hejtmana kraje. 

Na začátku srpna senátor MUDr. Vladimír Dryml ukončil po 14 letech své působení v ČSSD. Důvodem byla dlouhodobá nespokojenost se stavem, v jakém se podle něj v současnosti strana nachází. Přestože před necelým měsícem ještě o kandidatuře na hejtmana neuvažoval, politická situace v naší zemi jeho názor změnila. „Beru to jako své poslání, abych zachránil obyvatele Královéhradeckého kraje před osudem, jaký potkal kraj Středočeský“, naráží senátor na skandál kolem Davida Ratha. „Od začátku, kdy celý případ vyplul na povrch, nemohu řízení ČSSD vystát. Davida Ratha se zastávám především kvůli podezření, že byl pouhou figurkou, kterou strana využila pro své obohacení“, netají se Dryml svou záští vůči bývalým kolegům.

 
Senátor Vladimír Dryml se v posledních měsících snaží zasadit o změny ve zdravotnictví na krajské i celostátní úrovni. „Ministr zdravotnictví Leoš Heger by měl okamžitě odstoupit. EU přidala nemalou částku na rozvoj zdravotní péče v naší zemi, nicméně díky nepřehledným transakcím, výběrovým řízením a veřejným zakázkám nyní sleduji, jak se částka ztenčuje, a s požehnáním ministra pro místní rozvoj Radka Martínka zůstává pro potřeby kraje jenom zlomek“, upozorňuje senátor.
 
Právě znepokojivá situace ve zdravotnictví nutí senátora Drymla, aby se dále v kraji aktivně angažoval. „Jsem lékař, uvědomuji si nevyčíslitelnou cenu zdraví, proto radikálně odsuzuji obchodování v této sféře. Naše peněženky by v žádném případě neměly rozhodovat o tom, zda máme nárok na zdravotní péči, a jak kvalitní péče ve výsledku bude. Když potom vidím, že dochází k parazitování na penězích, které rozhodují o vybavení nemocnic a počtu personálu ve zdravotnictví, nemohu jenom nečině přihlížet“, upřesňuje Vladimír Dryml, a dodává „Když vidím politický boj, který je pouze o prospěchářství, samozřejmě bych se nejraději vrátil ke své původní profesi. Léčit lidi je krásná práce, jenž nepřináší nepřátele. Jenomže ze své současné pozice si bohužel uvědomuji zodpovědnost, že bych své místo přenechal někomu, kdo nebude mít dostatečnou kuráž, aby bojoval za náš kraj v místním rozvoji, a nebo například dokázal otevřeně vzdorovat holdingu ve zdravotnictví.“
 
Mezi reformy, o které by se nyní Vladimír Dryml rád zasadil ve sféře zdravotnictví v Královehradeckém kraji, patří například zastavení megalomanského projektu výstavby nové nemocnice v Náchodě. „ Zatímco došlo k uzavření nemocnice ve Vrchlabí a v Rychnově nad Kněžnou, projekt v Náchodě již spolknul 2 miliardy, přestože dosud není uspokojivá dostupnost zdravotnických zařízení v kraji. Po kauze s Davidem Rathem beru jako svou povinnost, abych prosadil přísný audit v činnosti zdravotnického holdingu, zejména kontrolu smluv na nákupy přístrojů, materiálů a léků. Vidím to jako dobrý začátek pro vytvoření nového konceptu, který by zlepšil dostupnost zdravotní péče v celém kraji“, zdůrazňuje Vladimír Dryml jeden z hlavních bodů svého volebního programu.
 
Pokud jde o další změny, které by Vladimír Dryml rád z pozice hejtmana zavedl, hodlá výrazným podílem pomoci policii v boji s korupcí. Důrazně trvám na tom, že by kraj měl začít spolupracovat s kontrolními orgány EU na prověření podivných projektů v rámci ROP Severovýchod, a samozřejmostí by mělo být vyvození osobní odpovědnosti“, vyjadřuje se senátor ke znepokojivým jevům zatěžující Královéhradecký kraj. „Současnému hejtmanovi nevěřím, dokud nebude provedena kontrola všech akcí kraje nad 50 milionů Kč, nikdo mne nepřesvědčí, že se peníze neztrácejí v kapsách vyšších úředníků státní správy“, naznačil Dryml svou obavu.
 
Dalšími body programu v kandidatuře na hejtmana budou:
 
Silniční doprava: 
· Urychlená dostavba D11 a obchvat u Náchoda
· Přesunutí opravy silnic z Broumovska do ostatních částí kraje
· Provedení reorganizace Správy a údržby silnic a.s.
 
Dopravní obslužnost:
· Prověření činnosti společnosti Oredo a kontrola smluv s dopravci
 
Školství:
· Zastavení nesystémového slučování a likvidace některých škol s dlouhodobou tradicí
· Preferovat odborné a umělecké vysoké školy v kraji
· Provedení auditu vykonaných oprav školních budov a podivných projektů na jejich rekonstrukce
 
Vladimír Dryml
Senátor PČR (nezařazený), zastupitel Královéhradeckého kraje, ředitel nemocnice. V roce 1977 dokončil studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Absolovoval obchodní a manažerské kurzy koncernu VW a zdravotnického managementu Vysoké školy ekonomické. Jako lékař – chirurg pracoval na chirurgických odděleních několika nemocnic, nejdéle deset let ve vojenské nemocnici v Českých Budějovicích. Mezi roky 1987 - 1989 byl členem KSČ. Po roce 1989 absolvoval odborné stáže ve Spolkové republice Německo a v Jihoafrické republice. Od roku 1998 je členem ČSSD. V letech 1998 – 2003 pracoval jako ředitel Česko-německé nemocnice ve Vrchlabí. Mezi roky 2004 - 2006 byl náměstkem ministra zdravotnictví. Po svém působení na ministerstvu se v roce 2007 opět vrátil do funkce ředitele Česko-německé nemocnice ve Vrchlabí. V roce 2008 zvítězil ve volbách do Senátu v obvodu č.45 - Hradec Králové. V krajský volbách byl zvolen zastupitelem Královéhradeckého kraje. V srpnu 2012 opustil po 14 letech ČSSD, a přestoupil na kandidátní listinu SPOZ (Zemanovci).