Šance na vzdělání, o.p.s.

Posláním obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. je vést díky konzultačním a vzdělávacím programům sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k orientaci v reálném světě, k nalézání a poznávání sebe sama, k sociálnímu a pracovnímu začlenění a tím i k psychické vyrovnanosti. Vzdělávací projekty pro osoby se zdravotním postižením a jejich okolí zahrnují včasnou intervenci laickou i odbornou, školení personálu a blízkého okolí, konzultace, rekvalifikace, středoškolské, bakalářské, vysokoškolské stadium a zapojení na trh práce.

Šanci na vzdělání je potřeba umožnit i osobám, které nemají možnosti či dostatečné finanční prostředky pro uskutečnění svých cílů. 

Patří sem sociálně znevýhodnění spoluobčané,  lidé v tíživé životní situaci, starší spoluobčané,  studenti, čerství absolventi, děti.
 
Zřizovatel neziskové organizace Šance na vzdělání je vzdělávací společnost Centrum andragogiky, s.r.o. Vznik společnosti vyplynul z mnohaletých zkušeností majitelky společnosti v oblasti managementu a obchodu a dlouholetou komunikací s personalisty a s řediteli firem. Z těchto zkušeností vznikla myšlenka sdružit všechny oblasti a obory řízení lidských zdrojů v jeden celek a tak nabídnout firmám komplexní služby ve vzdělávání dospělých, personalistice, v řízení a image firmy. Tato myšlenka dala podnět pro vznik Centra andragogiky.
 
Centrum andragogiky v oblasti vzdělávání dospělých úspěšně spolupracuje jak s podnikatelským sektorem, tak akademickou půdou, ale i výzkumnými instituty za účelem poskytnout zákazníkům nejlepší nabídku a široký výběr vzdělávacích možností, které plně odpovídají jeho potřebám a přáním. Silnou stránkou je individuální přístup ke každému klientovi a navržení odpovídajícího vzdělávacího programu vždy tak, aby byl řešen celostní cíl a nikoli dílčí problém. Záštitou kvality služeb je 120 členný tým profesionálních lektorů a permanentní práce na zvyšování kvality a odbornosti všech pracovníků ve společnosti Centrum andragogiky.