Pouze 19 % lidí bez problémů pokryje zvýšení nákladů ze svého platu

První čtvrtletí letošního roku bylo charakteristické prudkým nárůstem základních životních nákladů. Růst cen energií, zdražování potravin, rekordní ceny pohonných hmot. Dopady covidové krize dále prohloubí ještě následky válečného konfliktu na Ukrajině. Podle nejnovější ankety Profesia.cz současná situace nyní 21 % respondentů nutí hledat zaměstnání s vyšším výdělkem, protože jejich současná mzda na pokrytí nákladů nestačí. Dalších 21 % pociťuje finanční tlak, ale ještě si nejsou jistí, jak v příštích měsících vyjdou s penězi. 23 % respondentů uvedlo, že zvýšené základní náklady sice utáhnou, ale budou muset zvažovat další výdaje. Bezproblémovou finanční situaci i přes rostoucí náklady deklarovalo pouze 19 % respondentů.

Inflace v ČR předčí okolní státy

Dlouhodobější prognózy ekonomického vývoje v ČR optimisticky předpokládaly, že inflace bude v letošním prvním pololetí kulminovat na hodnotách kolem deseti procent a v první polovině roku 2023 se může vrátit až do blízkosti dvouprocentní výše. 

„V posledních týdnech jsme ale svědky přehodnocení výhledů, inflace v ČR je nyní již na úrovni 11,1 %, což je více než dvojnásobek toho, jak to vypadá v dalších evropských vyspělejších ekonomikách – například v Německu je ve výši 5 %,“ říká Karel Kotoun, senior manager v oblasti finančních služeb ze společnosti Accenture.

Růst mezd spolkne inflace

Jedno je jisté – přes předpokládaný růst mezd v tomto roce reálný výdělek lidí klesne. „Podle údajů, které v březnu vydal ČSÚ, průměrná mzda v ČR meziročně stoupla o 4 % a překročila hranici 40 tisíc korun (40 135 Kč). Reálný výdělek ale po zohlednění růstu spotřebitelských cen o dvě procenta klesl. Růst mezd v letošním roce lze za současných měnících se podmínek těžko predikovat,“ dodává Kotoun.

Ještě v únoru pod tlakem nedostatku pracovních sil podle průzkumu HR Pulse více než třetina zaměstnavatelů uvažovala o plošném zvyšování mezd. Je ale otázka, jak to změní ukrajinská krize – jak příchod nových pracovních sil, zejména do výroby, tak ekonomické dopady válečného konfliktu na naši ekonomiku.

Pouze 19 % lidí bez problémů pokryje zvýšení nákladů ze svého platu 

Tato situace má vliv na finanční jistotu většiny z nás. Podle výsledků ankety na stránkách Profesia.cz má již více než třetina lidí v souvislosti s růstem životních nákladů výrazné finanční problémy. Brigádami nebo druhým zaměstnáním se potřebné prostředky snaží získat 16 % respondentů, dalších 21 % situace nutí hledat zaměstnání s vyšším výdělkem, protože jejich současná mzda na pokrytí nákladů nestačí. Dalších 21 % ještě nemá zcela jasno – pociťují finanční tlak, ale ještě si nejsou jistí, jak v příštích měsících vyjdou s penězi. Jen o něco více než pětina respondentů (23 %) uvedla, že zvýšené základní náklady sice utáhnou, ale budou muset zvažovat další výdaje. Bezproblémovou finanční situaci i přes rostoucí náklady deklarovalo 19 % respondentů.

„Podle současných dat BNP Paribas Cardif se lidé stále více pojišťují proti neschopnosti splácet své závazky. V meziročním srovnání to nyní představuje 12% nárůst. Růst zájmu o pojištění schopnosti splácet je dlouhodobý. V minulých letech byl posilován obavami spojenými s covid-19, aktuálně pak z růstu životních nákladů, inflace a nejisté ekonomické situace,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny. 

Hlavní důvody růstu zájmu o pojištění úvěrů jsou, že stále větší část populace si začíná uvědomovat, že nemá dostatek finančních rezerv na pokrytí pravidelných výdajů a na splátky úvěrů při výpadku příjmu a nyní se začíná více obávat o ztrátu svého zaměstnání. Podle průzkumu BNP Paribas Cardif až 70 % Čechů nepokryje své výdaje a závazky déle než 3 měsíce, pokud přijdou o svůj pravidelný příjem.