Pokuty za nečištění splašků jsou pravomocné

Pokuty uložené krajským úřadem majiteli a provozovateli čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové za únorové nečištění městských splašků jsou pravomocné. Vlastník čističky, firma Evorado Import, i provozovatelská firma WWTP DKNL se proti pokutám odvolali k ministerstvu zemědělství, které obě rozhodnutí kraje potvrdilo a odvolání zamítlo. ČTK to dnes řekl mluvčí kraje Jiří Hošna. Firma Evorado Import dostala pokutu 150.000 korun, provozovatele čističky kraj potrestal pokutou 250.000 korun.

Splašky z šestnáctitisícového města tekly začátkem února do řeky 56 hodin. Stalo se tak poté, co firma WWTP DKNL přerušila čištění kvůli sporu o ceny s dvorskou radnicí. Provozovateli čističky hrozila pokuta až milion korun, majiteli půl milionu. Evorado Import podle krajského úřadu porušila zákon o vodovodech a kanalizacích, když nezajistila bezpečné a plynulé provozování čistírny. Postupem firmy WWTP DKNL byl podle úřadu narušen veřejný zájem, tedy řádný, bezpečný, plynulý provoz ČOV.

Případ řešila ve správním řízení i Česká inspekce životního prostředí, která nepravomocně uložila pokuty celkem 400.000 korun městu Dvůr Králové nad Labem a dvorským Vodovodům a kanalizacím (VAK). Město i VAK se odvolaly k ministerstvu životního prostředí, které verdikt ČIŽP zrušilo a správní řízení zastavilo. Podle ministerstva město ani VAK za zjištěné poškození životního prostředí neodpovídají.
 
Podle rozborů splašky zvýšily v řece hodnoty amoniakálního dusíku téměř dvojnásobně nad normu. Hodnoty fosforu se dostaly na hranici limitu. Ostatní z desítky sledovaných parametrů kvality vody limity nepřekročily a řeka se, zejména díky chladnému počasí, s celou situací vyrovnala relativně dobře.
 
Dvorská čistička původně patřila textilce Tiba a vedle vod z továrny čistila hlavně městské splašky. Textilka čističku v roce 2005 prodala firmě Evorado Import, která do letošního dubna měla na provozování najatou firmu WWTP DKNL. O provozování či koupi čističky měla zájem dvorská radnice, majitel si však vybral jako nového provozovatele společnost Litave. I s Litave se město pře o cenu za čištění. Definitivně se chce město problému s čištěním zbavit stavbou vlastní čističky, kterou chystá.
 
zdroj: ČTK