Lidové zvyky si připomněli májkou

V sobotu na piletickém Šrámkově statku přivítali měsíc lásky tradičně.  

Na oslavu plodnosti, lásky a jara statné ruce jinochů, ale i zástupců starší generace postavily májku ozdobenou pestrobarevnými pentlemi. Ta letošní shlíží na nádvoří památkově chráněného statku z desetimetrové výšky.

Ostatně vítání jara, které bylo spojeno i s vystoupením folklórních souborů pod mohutnou náručí zdejšího dubu, se na Šrámkově statku konalo po dvaadvacáté. Sobotní slunný den se v Pileticích opět nesl v kulisách lidových oslav.