Jednotná pravidla pro dovoz lidských tkání a buněk k transplantacím budou chránit zdraví Evropanů

Senát PČR se dnes bude zabývat dvěma zákony – zákonem o lidských tkáních a buňkách a zákonem o transplantacích. Zákon o lidských tkáních a buňkách je transpozicí směrnice EU pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky ze třetího světa do naší legislativy. Zákon má předně zajistit sledovatelnost tkání a buněk od příjemce k dárci a naopak. Všechny distribuované lidské tkáně a buňky bude nutné opatřit jednotným evropským identifikačním kódem a na dodržování nových legislativních postupů dohlédnou noví inspektoři s lékařským, farmaceutickým, biochemických či biologickým vzděláním. Tkáňovým zařízením dovážejícím lidské tkáně a buňky ze třetích zemí vznikne povinnost uzavřít s dodavatelem ze třetí země nadefinovanou smlouvu a Státní ústav pro kontrolu léčiv bude oprávněn u dodavatele tkání a buněk provádět kontrolu. Dovoz a vývoz tkání ze třetích zemích podléhá nově schválení Ministerstva zdravotnictví.   

„Jde o úpravu dvou navrhovaných zákonů. Transplantační zákon je velmi zdařilý. V současné podobě ho podpořím, protože je potřeba, aby co nejdříve vstoupil v platnost. Následující rok se však budu angažovat v jeho rozšíření ohledně organizace výběru pacientů vhodných pro transplantaci, které by ve svém důsledku mělo vést k prodloužení jejich života. Týkalo by se to zejména pacientů s ledvinovou nedostatečností, kteří by pak měli díky systémové změně větší šanci být transplantovaní ještě před ledvinovým selháním. Transplantace ledvin před zahájením chronické dialýzy nebo ještě několik měsíců po jejím začátku prodlužuje funkci transplantované ledviny zpravidla o 3 roky, umožňuje nemocnému vést plnohodnotný život a šetří náklady za dialýzu. K druhému zákonu, který řeší kvalitu tkání, mám faktickou připomínku ohledně záměny předložky, která mění význam, a tak budu podávat pozměňovací návrh. Vnímám však i etické hledisko celé záležitosti. Výměna lidských tkání a buněk se pro účely léčby celosvětově neustále zvyšuje a hojně se objevuje i zneužívání zajatců, vězňů svědomí a vražd na zakázku. Úprava evropské a následně národní legislativy je prvním logickým krokem proti těmto praktikám,“ říká senátor a člen zdravotní komise Senátu PČR prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Z obchodu s orgány se stal celosvětově výhodný byznys, mluví se o novodobé genocidě. Oceňovaný analytik a investigativní žurnalista Ethan Gutmann, který o tomto problému vypovídal před Kongresem Spojených států, Evropským parlamentem, CIA, Mezinárodní společností pro lidská práva, OSN a před parlamenty několika zemí shromáždil ve svých knihách a materiálech důkazy o 65 tisících účelově popravených příznivců hnutí Falung Gongu včetně těhotných žen v letech 2000 až 2008 v Číně, jejichž orgány byly použity při transplantacích. Současný odhad počtu obětí je však podle týmu Ethana Gutmanna mezi 60 a 100 tisíci za jediný rok. Evropská legislativa i legislativy některých dalších zemí se snaží zneužívání a zločinům proti lidskosti zamezit. Prvním krokem je právě ujednocení legislativy ohledně evidování a nakládání s lidskými tkáněmi a buňkami určenými k transplantaci a dalším krokem by mohla být povinná registrace transplantační turistiky na národní úrovni. Izrael, Španělsko a Tchaj-wan přijaly další opatření a mají prvenství v úplném zákazu transplantační turistiky do Číny.