Hřbitovy budou o Dušičkách hlídat strážníci i v noci

V období „Dušiček" očekává městská policie větší návštěvnost hradeckých hřbitovů.  

Strážníci městské policie budou v následujících dvou týdnech dohlížet v okolí hřbitovů na veřejný pořádek, dodržování hřbitovního řádu, případné ničení pietních míst včetně krádeží, na ochranu osob a majetku.

Při denních i nočních hodinách budou prováděny preventivní kontroly hřbitovů a jejich okolí.

Na silnicích se očekává silnější provoz. Po městě se budou pohybovat nejen Hradečáci, ale i návštěvníci z jiných měst.

Mnohdy za volant usednou i sváteční řidiči, kteří mohou mít problém s hustým provozem a orientací ve městě.

„Abychom předešli zbytečným nehodám, chceme požádat občany o zvýšenou ohleduplnost a trpělivost na silnicích. V případě potřeby budou strážníci koordinovat dopravní situaci na příjezdových komunikacích, usměrňovat dopravu a dohlížet na parkování v okolí hřbitovů," prozradila tisková mluvčí městské policie Eva Kněžourová. Městská policie návštěvníkům hřbitovů doporučuje: řádně si zabezpečte své zaparkované vozidlo. „Ve vozidlech nenechávejte viditelně odložené cennosti – mohly by přilákat zloděje buďte všímaví ke svému okolí tašky a kabelky si na hřbitově bez dohledu neodkládejte - ve chvíli nepozornosti by mohlo dojít k jejich zcizení," dodala mluvčí.