Financial Times zařadil Schneider Electric mezi Top 50 firem žebříčku “The Diversity Leaders 2021”

Schneider Electric, světový lídr v digitální transformaci „energy managementu“ a automatizaci, byl zařazen mezi Financial Times Diversity Leaders 2021. Ve srovnání s předchozím rokem se hodnocení společnosti zvýšilo na 27. místo celkově a 2. místo ve své kategorii (Elektrotechnika, Inženýring, Elektronika). Do žebříčku bylo zahrnuto celkem 850 společností.

Maximální podpora rozmanitosti na pracovišti

Cílem žebříčku Financial Times Diversity Leaders 2021 je posoudit úspěch společností při prosazování všech druhů rozmanitosti, včetně vyváženého zastoupení žen a mužů, lidí se zdravotním handicapem, otevřenosti vůči všem formám sexuální orientace či etnické a sociální rozmanitosti, která reflektuje soudobou společnost.

Pořadí je výsledkem nezávislého průzkumu mezi více než 100 000 respondenty - pracovníky společností s více než 250 zaměstnanci v 16 zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království. Analýza zohlednila i vstupy odborníků na personalistiku a nábor.

Účastníci průzkumu hodnotili svého zaměstnavatele na základě dotazů vztahujících se k podpoře rozmanitosti na jejich pracovišti, a to pokud jde o věk, pohlaví, etnický původ, zdravotní handicap a sexuální orientaci (LGBT +). Podobně mohli respondenti vyhodnotit i další významné zaměstnavatele v jejich příslušných odvětvích. Celkem 850 nejlépe hodnocených společností bylo zařazeno mezi Diversity Leaders 2021.

„Jsme hrdí, že nás Financial Times ocenil ve své zprávě Diversity Leaders 2021. Ve Schneider Electric si plně uvědomujeme naši pozici předního zaměstnavatele a s tím související zodpovědnost. Poskytujeme rovné příležitosti všem, a všude a neustále vytváříme pro naše zaměstnance inkluzivní prostředí,“ říká Charise Le, globální personální ředitelka Schneider Electric, a dodává: „Je nám velkou ctí, že můžeme být zařazeni mezi nejlepší firmy v tomto žebříčku, a i nadále budeme prosazovat rozmanitost a inkluzi nejen pro naše zaměstnance, ale i pro celou společnost.“

Společnost Schneider Electric není jen součástí žebříčku Financial Times Diversity Leader 2021, ale získala i další prestižní ocenění za svůj závazek budovat kulturu začleňování. Nedávno byla organizace vybrána mezi tzv. WorkHuman Certified Company, kde jsou sdruženy přední společnosti vytvářející lidštější pracoviště pro své zaměstnance. Schneider Electric se také připojila k alianci Gender & Diversity KPI Alliance podporující používání souboru klíčových ukazatelů (KPI) k měření rozmanitosti, a to nejen pokud jde o pohlaví, v rámci organizace. Již třetí rok po sobě pak byla společnost Schneider Electric zahrnuta do indexu genderové rovnosti 2020 Bloomberg Gender-Equality Index, který poskytuje jedinečný barometr v oblasti rovného zastoupení žen a mužů ve všech sektorech po celém světě.