CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové

Nemáte dostatek peněz, abyste zajistili vašemu dítěti kvalitní střední vzdělání? Nevadí, v České republice existují 2 střední školy s odloženým školným, kde rodiče platí pouze stravování. Sen nebo realita?   

Jakmile se vaše dítě octne v 8. nebo v 9. ročníku základní školy, začnete řešit, čím chce vaše dítě být, a čeká vás nelehká práce - najít vhodnou střední školu. Nejenže není jednoduché vyznat se v nabídce oborů, ale je také potřeba brát v úvahu, kolik za studium vaší ratolesti zaplatíte. Pokud chcete pro svoje dítě kvalitní vzdělání, nemusíte platit internátní školu ve Velké Británii, protože 2 kvalitní internátní školy v oboru Ekonomika a podnikání již existují, jedna v Hradci Králové a druhá v Trutnově. Po dobu studia se tam školné neplatí. Škola s názvem Czech Sales Academy připravuje pro český i světový pracovní trh kvalitní obchodníky. 
 
V CZECH SALES ACADEMY rodiče po dobu studia svých dětí nemusí platit školné, ba co víc, dokonce ani internát, učebnice, volnočasové aktivity během týdne a víkendů. Rodiče platí pouze za stravování ve všední dny. Školní akce jako je adaptační a lyžařský kurz jsou také hrazeny školou. Odpovědnost za vzdělání přechází na studenty, kteří škole začnou splácet školné, jakmile začnou pracovat a to 15% z hrubé mzdy po dobu 2 let. 
 
Škola se zaměřuje na výchovu a vzdělání kvalitních obchodníků. Největší důraz je kladen na komunikaci a to v češtině a v angličtině. Aby se žáci co nejrychleji a nejlépe naučili anglicky, tráví některé víkendy v měsíci ve škole s rodilými mluvčími. Kromě ekonomických předmětů škola vyučuje psychologii, psychologii prodeje a sociologii. Pro výuku těchto předmětů využívá svoje vlastní výukové materiály v podobě videí. Na výukových materiálech, které jsou v angličtině, spolupracují nejlepší obchodníci světa. 
 
Všichni studenti jsou povinně na internátě, kde studenti získají samostatnost, naučí se hospodařit se zdroji a naučí se komunikovat se stejně starými spolužáky. Díky internátu odpadá každodenní dojíždění do školy a ušetřený čas je věnován volnočasovým aktivitám jako je sport, čtenářské dílny, etika a dílny Feuersteina.  Studenti tedy tráví volný čas kvalitně a efektivně. 
 
Školu lze navštívit kdykoliv a dokonce i o víkendech. Zájemci o studium si mohou se studenty vyzkoušet víkendové programy. Přihlášky se podávají do 15.3. 2013. Přijímací řízení proběhne ve dnech 22-25.4. 2013.