Co by Vás mohlo zajímat o osobním rozvoji? Setkání s NLP trenérem Miroslavem Šůsem. 5. díl

Probrali jsem s NLP trenérem a koučem Miroslavem Šůsem kde všude můžeme  NLP (Neurolingvistické programování) použít. Napadla Vás ještě další oblast využití NLP?

Probrali jsme možnosti využití NLP (Neurolingvistické programování) a tak mohli bychom shrnout, kde všude můžeme NLP použít?

„Ukázali jsme si, že NLP můžeme uplatnit v jakékoliv oblasti lidské činnosti, v jakékoli. Mohli bychom to shrnout asi takto:

Neuro lingvistické programování (NLP) k trvalému úspěchu.“

Nejlépe bychom to asi mohli vystihnout následujícím shrnutím mého trenéra NLP:

„Asi jako každý člověk jsem toužil po bohatství a štěstí. Jenže jsem neměl absolutní tušení, jak toho dosáhnout.” říká ROBERT BREADON, mezinárodní podnikatel a Master Praktikant metody velmi úspěšných lidí NLP, který byl mým lektorem.

„NLP je proces modelování jedinečných, vědomých i nevědomých vzorců chování člověka tak, aby byl schopen dosahovat vynikajících výsledků. (neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedinečnosti)

Žijeme v chaotickém světě, oplývajícím nepředvídatelnými událostmi. Je proto nezbytné osvojit si dovednosti a postoje, jež nám pomohou v tomto chaotickém prostředí se orientovat a nacházet v něm smysl, z nejistot a zklamání čerpat poučení, nacházet v nich východiska k dalšímu směrování své profesní i životní dráhy, k dalšímu postupu ve všech oblastech svého životního zájmu. Osvědčenými nástroji, které nám umožní takové dovednosti a postoje si osvojit, jsou zcela jistě postupy a techniky takzvaného neurolingvistického programování (NLP).

Proces NLP je procesem modelování jedinečných – každému člověku vlastních – vědomých i nevědomých vzorců (chování, myšlení, komunikačních postupů) s cílem dosahovat jedinečných a výjimečných výsledků. Umožňuje opustit staré, tradiční vzorce chování a návyky, jež omezují náš růst, a nechat projevit naše skryté vlohy, neustále rozvíjet nové způsoby myšlení, které nám pomohou lépe se vyrovnat s nároky vnějšího prostředí.

NLP se může účinně uplatňovat v každé situaci a za všech okolností, včetně umělecké tvorby, sportu, využívání volného času, ve vztazích s druhými lidmi, jakož i ve vztahu k sobě samému.

Kromě „tradičních“ technik a postupů – jako jsou např. kladení nepředpojatých a upřesňujících otázek (umění naslouchat s respektem a bez předpojatosti s cílem dozvědět se co nejvíce o touhách a potřebách druhého), modelování jedinečných vlastností druhých, vytváření raportu (umění „napojit se“ na druhé způsobem, který vytváří atmosféru důvěry), „kotvení“ (umění nahradit nevítané a nechtěné pocity a myšlenky pocity a myšlenkami libými a chtěnými) či poskytování a získávání zpětné vazby – do jeho „instrumentária“ patří i metody, jako jsou humor a „provokativní“ terapie (umění smát se a radovat se tak, aby humor podněcoval učení se a měl hojivé účinky „na duši“) a efektivní využívání času (přijímání takových rozhodnutí, jež budou zárukou, že prožijeme čas způsobem, jakým skutečně chceme).“

 

To je velice inspirativní. Takže, pokud se naučíme techniky NLP a budeme je používat pro svůj osobní rozvoj, můžeme se trvale naučit postupy a změnit naše chování a jednání tak, abychom dosáhli trvalého úspěchu?

Ano přesně tak. Je jenom na nás, jak a kdy začneme.

 

Dnes jsme ukázali, jak je možné NLP použít. Velice by nás zajímal Váš názor, kde všude byste NLP použili Vy. Proto Vás tímto vyzýváme, napište nám Váš názor, popřípadě Vaše dotazy do naší diskuse nebo můžete napsat rovnou NLP trenérovi Miroslavu Šůsovi na email trener@nlp-trener.cz.

Těšíme se na Vaše dotazy a náměty.