BNP Paribas Cardif oznámila za rok 2020 zisk 1,4 miliardy EUR

V prostředí silně poznamenaném zdravotní a hospodářskou krizí potvrdila pojišťovna BNP Paribas Cardif odolnost svého obchodního modelu. Její čistý zisk před zdaněním je 1,4 miliardy EUR. Jedná se o meziroční pokles 19,5 % ve srovnání s rekordními výsledky v roce 2019. Zdravotní krize totiž vedla ke zvýšení škod a nižšímu objemu obchodů, a to i přes nárůst aktivity na konci roku. Hrubé předepsané pojistné za pojišťovací činnost skupiny BNP Paribas činilo celkem 24,8 miliardy EUR, což je meziroční pokles o 16 %.

Společnost BNP Paribas Cardif dala 160 milionů eur na podporu svých klientů a rozšířila podmínky krytí při hospitalizaci kvůli covid-19. Představila také nové služby, které mají klientům usnadnit život. Například ve Francii měli klienti s doplňkovým zdravotním pojištěním přístup ke službám telemedicíny bez dalších poplatků. Pojišťovna také zjednodušila postupy v mnoha zemích. Snížila například počet dokumentů potřebných k doložení pojistné události nebo zjednodušila proces získávání lékařských posudků.

Pro klienty v Latinské Americe a v Asii pak vytvořila „platformu zaměstnatelnosti“, včetně přístupu k více než 1 500 různých online kurzů, jako je analýza dat, umělá inteligence a vývoj webových aplikací. Tato nabídka pomáhá lidem zlepšit jejich dovednosti a připravit se na trh práce, který prochází významnými transformacemi. Na několika evropských trzích (Německo, Itálie, Španělsko, Česká republika, Polsko a další) pak přinesla BNP Paribas Cardif rozšíření ochrany pojištění ztráty zaměstnání pro svého partnera Volkswagen Financial Services.

Byly navrženy také nové služby, včetně chatbota, který klientům poskytuje důležité informace jako jsou čísla tísňového volání či informace o nejbližším zdravotnickém zařízení.